O nás

METOS v. o. s. metalurgický technicko obchodní servis

Firma METOS v. o. s. byla založena v květnu 1990 jako obchodní společnost rodinného typu, po celé období je činná především v  oblasti slévárenství a v menší míře v oblasti strojírenství. V současné době jsme stabilizovaná, odborně orientovaná firma na problematiku slévárenství. Zabýváme se obchodní činností, technologickým servisem pro slévárny a zastupováním zahraničních společností na českém slévárenském trhu.

Spolupracujeme a zastupujeme:

Rio Tinto Iron & Titanium, Eschborn, Německo
Dodáváme surové železo Sorelmetal® pro výrobu litiny s kuličkovým grafitem.

SNAM ALLOYS PVT Ltd., Pondicherry, INDIE
Dodáváme očkovadla a modifikátory pro výrobu grafitických litin.


KOINS Co., Ltd., Jižní Korea
Dodáváme laserem řízená automatická licí zařízení pro odlévání litin s kuličkovým grafitem, litin s lupínkovým grafitem a ocelí.
Dodáváme zařízení pro očkování litin do proudu kovu.
Dodáváme drtiče vratného materiálu a zlomkové litiny. Zařízení je určeno pro vratný materiál a šrot z litin s kuličkovým i lupínkovým grafitem.

NOVACAST Foundry Solutions AB, Soft Center, Ronneby, ŠVÉDSKO
Dodáváme software pro počítačovou simulaci plnění formy a tuhnutí odlitků Flow & Solid. Software pro termickou analýzu ATAS
Termit - internetový systém pro termickou analýzu litin, který pracuje na základě software ATAS.
METOS v. o. s. - NOVACAST Foundry Solutions AB
Dodáváme zařízení pro termickou analýzu litin TERMIT, kde odběr vzorků je prováděn ve slévárně, zpracování dat je prováděno na serveru METOS pomocí software ATAS od firmy NOVACAST, přenosy dat jsou zprostředkovány veřejnou sítí INTERNET a zařízení pracuje on line.

ABM Foundry Engineering , Stadtbergen, Německo
Dodáváme bezrámové automatické formovací linky s vodorovnou dělící rovinou, zapouzdřenou formou během lití a tuhnutí a dvoustupňovým průběhem pěchování.

Provádíme inženýrsko-technologickou podporu slévárnám.

Ve spolupráci se slévárnami a konečnými odběrateli odlitků řešíme zpracování technické přípravy výroby technologicky náročných odlitků. Zaměřujeme se na zvyšování využití tekutého kovu, zvyšování produktivity práce a snižování nákladů při výrobě odlitků. K tomu využíváme 3D modelovací program SolidWorks, pro zpracování 3D modelů a simulační program Nova Flow&Solid pro počítačovou simulaci lití na tuhnutí odlitků. Výsledky zpracováváme na počítači s operačním programem Windovs 64 bitů a RAM 8 GB. Provádíme metalurgický servis pro oblast tavení a zpracování litin s podporou technického oddělení firmy Rio Tinto Iron.