< Zpět na předchozí stránku

3D technologie / 3D technologie ve slévárenství

3D technologie ve slévárenství

V rámci aplikace 3D technologií v procesu slévárenské výroby nabízíme:

Zhotovení výrobní dokumentace v 3D formátu

  • Skenováním součásti a vytvoření prostorového 3D modelu (skener Smartech 3D , SW: SolidWorks, Geomagic Design)
  • Převod výrobní dokumentace z 2D do 3D formátu
  • Zhotovení 3D modelu odlitku (přídavky na opracování, úkosy, technologické přídavky, stanovení dělící roviny)

Zhotovení slévárenského technologického postupu – 3D model

  • Stanovení dělící roviny, smrštění, známky jader, vtoková soustava
  • Simulace odlévání a tuhnutí odlitku

Zhotovení výrobní dokumentace modelového zařízení

  • Zhotovení 3D modelu modelového zařízení (smrštění, vtoková soustava, nálitkování, známky jader, odvzdušnění)
  • Zhotovení 3D modelu jader a jaderníků

Zhotovení výrobní dokumentace pro 3D tisk forem a jader

Apretace robotizovaná apretace odlitků

Galerie

Video