< Zpět na předchozí stránku

3D technologie / 3D technologie ve slévárenství

3D technologie ve slévárenství

V rámci aplikace 3D technologií v procesu slévárenské výroby nabízíme:

1. Zhotovení výrobní dokumentace v 3D formátu

Zhotovení 1
  • Skenováním součásti a vytvoření prostorového 3D modelu (skener Smartech 3D , SW: SolidWorks, Geomagic DesignX)
  • Převod výrobní dokumentace z 2D do 3D formátu
  • Zhotovení 3D modelu dílce (přídavky na opracování, úkosy, technologické přídavky, stanovení dělící roviny)

2. Zhotovení slévárenského technologického postupu – 3D model

Zhotovení 2
  • Stanovení dělící roviny, smrštění, známky jader, návrh vtokové soustavy, 3D model návrhu výrobní technologie
  • Simulaci plnění formy, tuhnutí odlitku, rychlosti proudění, tlaků ve vtokové soustavě a odlitku, teplotních polí odlitku během plnění, tuhnutí a chladnutí (SW: Flow & Solid)
  • Vyhodnocení slévárenských vad a jejich následné odstranění.

3a. Zhotovení 3D výrobní dokumentace modelového zařízení

Zhotovení 3a
  • Zhotovení kompletního 3D modelu modelového zařízení včetně 3D modelů jader, jaderníků a veškerého příslušenství

3b. Zhotovení 3D výrobní dokumentace pro 3D tisk slévárenských pískových forem a jader

Zhotovení 3b

Apretace robotizovaná apretace odlitků

Galerie

Video