Naše služby

Suroviny

SUROVINY

Odlitky

ODLITKY

Stroje a zařízení

STROJE A ZAŘÍZENÍ

3D Technologie

3D TECHNOLOGIE

Služby

SLUŽBY

  • Díky úzké spolupráci se slévárnami v celé ČR dodáváme ročně cca. 1000 tun odlitků z litin, ocelí a slitin neželezných kovů. Odlitky dodáváme v surovém stavu, či obrobené, s různými povrchovými úpravami dle požadavku zákazníka. Velikost dodávek odlitků se pohybujeme od kusových dodávek prototypových odlitků a náhradních dílů až po dodávky v řádu tisíců kusů.