< Zpět na předchozí stránku

Naše služby / Technická podpora - Publikace

Technická podpora - Publikace

Publikace

Vážené dámy a pánové,

po dohodě s německým vydavatelstvím SCHIELE & SCHÖN jsme přeložili do češtiny, z německého originálu, slévárenskou brožuru TASCHENBUCH DER GISSEREI-PRAXIS. Přeložená brožura je určena pro pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s odlitky, technologií výroby odlitků, organizací slévárenské výroby, kontroly odlitků atd. Soubor slévárenských informací je vydán pod názvem PRAKTICKÁ SLÉVARENSKÁ PŘÍRUČKA.

Příručka na 750 stranách formátu A5 se snaží komplexně a přehledně obsáhnout problematiku obecných provozních a bezpečnostních problémů ve slévárnách. Dává přehled o většině odlévaných slévárenských materiálech, informuje o metodách snížení spotřeby energií ve slévárnách dále o kontrolních metodách používaných pro zjišťování kvality odlitků. V neposlední řadě dává základní přehled o práci s 3D daty ve slévárenství a konstrukci odlitků.

Příručka se každoročně aktualizuje o nejnovější poznatky v oboru slévárenství a vypouští se kapitoly, které k roku vydání již nejsou aktuální.

Cena jedné příručky činí 59,90 € + balné a náklady na dopravu.

Příručku je možné objednat na adrese