< Zpět na předchozí stránku

Odlitky, obrobky, svařence / Kontinuálně lité tyče

Logo METOS v.o.s.

Metbar

Kontinuálně odlévané tyče

Technická dokumentace

Rozměry tyčí

Rozhodující rozměr LKG LLG
Čtyřhranné Kruhové Čtyřhranné Kruhové
EN-GJS-400-15C EN-GJS-500-7C EN-GJS-400-15C EN-GJS-500-7C EN-GJS-600-3C EN-GJL-250C EN-GJL-250C
30
35 X X X X X
40 X X X X X X X
45 X X X X X X X
50 X X X X X X X
55 X X X X X X X
60 X X X X X X X
65 X X X X X X X
70 X X X X X X X
75 X X X X X X X
80 X X X X X X X
85 X X X X X X X
90 X X X X X X X
95 X X X X X X X
100 X X X X X X X
105 X X X X X X X
110 X X X X X X X
115 X X X X X X X
120 X X X X X X X
125 X X X X X X X
130 X X X X X X X
140 X X X X X X X
150 X X X X X X X
160 X X X X X X X
170 X X X X X X X
180 X X X X X X X
190 X X X X X X X
200 X X X X X X X
210-300 X X X X X X
310-400 X X X X

Označení materiálu dle DIN EN 16482 a barevné značení

Metbar litina s lupínkovým grafitem

Označení materiálu dle DIN EN 16482 Základní struktura Barevné označení
Zkrácené označení Číselné označení
EN-GJL-150 5.1102 Feritická Šedá / červená seda/cervena
EN-GJL-250 5.1203 Feriticko-perlitická Šedá seda
EN-GJL-300 5.1308 Perlitická Černá cerna

Metbar litina s kuličkovým grafitem

Označení materiálu dle DIN EN 16482 Základní struktura Barevné označení
Zkrácené označení Číselné označení
EN-GJS 350-22C-LT5.3120FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 350-22C-RT5.3121FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 350-22C5.3122FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 400-18C-LT5.3123FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 400-18C-RT5.3124FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 400-18C5.3125FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 400-15C5.3126FeritickáŽlutá / červenáŽlutá/červena
EN-GJS 500-7C5.3203Feriticko-perlitickáŽlutáŽlutá
EN-GJS 500-15C5.3129FeritickáZelenáZelená
EN-GJS 600-3C5.3204Perliticko-feritickáModráModrá
EN-GJS 700-2C5.3305Převážně perlitickáBíláBílá

Odběr zkušebních těles

Umístění zkušebních těles

Kruhové tyče

Kruhové tyče
  • Pokud je D/4, B/4 nebo H/4 ≤ 4, potom odebereme zkušební tyč přímo z vnější plochy.
  • D = průměr
  • B = šířka
  • H = výška

Kvadratické tyče

Kvadratické tyče

Pravoúhlé tyče

Pravoúhlé tyče

Půlkulaté tyče

Půlkulaté tyče

Odkaz, popř. zacházení s touto specifikací

U pravoúhlých tyčí se jako výchozí volí menší rozměr. U kruhových tyčí se jako výchozí volí průměr.

Příklad:

Materiál: EN-GJS-400–15 C

Rozměr: Pravoúhlá tyč 130 x 90 x 3150

Šipka Rozhodující rozměr 90 mm

Specifikace (výtah z tab. 5.1)

Značka materiálu Průměr tyče D Rp02 . A Tvrdost HBW a)
Zkrácená značka Číselná značka [mm] Min. [MPa] Min. [MPa] [%] Min Max
EN-GJS-400-15C 5.3126 20<D≤60 250 400 15 130 180
60<D≤120 250 390 14
120<D≤400 240 370 11

a* Zaručená tvrdost HBW je odchylná od normy ČSN-EN-2.16482.

Kontinuálně lité tyče z litiny s lupínkovým grafitem

1.1 Pevnost v tahu / tvrdost HBW

Značka materiálu Průměr tyče D Rm Tvrdost HBW a)
Zkrácená značka Číselná značka [mm] Min. [MPa] Min Max
EN-GJL-150C 5.1102 20<D≤50 110 110 180
50<D≤100 100
100<D≤200 90
200<D≤400 80
EN-GJL-250C 5.1103 20<D≤60 195 170 240
50<D≤100 180
100<D≤200 165
200<D≤400 155
EN-GJL-300C 5.1108 20<D≤60 220 200 290
50<D≤100 205
100<D≤200 195
200<D≤400 185

a* Zaručená tvrdost HBW je odchylná od normy ČSN-EN-16482.

2.1 Základní struktura

Značka materiálu Struktura materiálu
EN-GJL-150C Feritická
EN-GJL-250C Perliticko - feritická
EN-GJL-300C Převážně perlitická

2.2 Vyloučený grafit hodnocený dle normy EN-ISO 945-1

Umístění zkoušky Rozměr tyče Vyloučený grafit
Okraj Všechny Tvar grafitu 1, rozložení D (max. 135 v součtu od E a A)
Střed H nebo D≤100 Tvar grafitu 1, rozložení A (max. 20% v součtu B, D, E)
Střed H nebo D>100≤150 Tvar grafitu 1, rozložení A (max. 20% v součtu B, D, E)
Střed H nebo D>150 Tvar grafitu 1, rozložení A (max. 20% v součtu B, D, E)

2.3 Matrice z litini s lupínkovým grafitem

Značka materiálu Podíl perlitu [%]
Okraj Střed
EN-GJL-150C ≤10 ≤10
EN-GJL-250C >10 >60
EN-GJL-300C >10 >80

2.4 Chemické složení

Pro chemické složení platí interní předpisy výrobce

3.1 Všeobecná tolerance (odchylky)

Průměr [D] / výška [H/] / šířka [B/] Tolerance
[mm] [mm]
≤100 ± 1,0
>100≤150 ±1,5
>150≤300 ±2
>300 ±3

3.2 Rovinnost

Délka [mm] Maximální odchylka od jedné přímky [mm]
V litém stavu Žíhaná
1000 2 3
2000 4 6
3000 6 9

Příklad:

Rovinnost

3.3 Ovalita a vypouklost

Průměr [D] / výška [H/] / šířka [B/] Maximální přídavek na ovalitu (kruhové tyče) Maximální přídavek na vypouklost (obdélníkové tyče)
[mm] [mm] [mm]
20<D≤50 x 5
50<D≤100 1 7
100<D≤200 2 10
200<D≤300 4 12
300<D≤400 5 15
D>400 Dle dohody

Příklad:

Ovalita

Ovalita

Vypouklost

Vypouklost
Průměr tyče D nebo šířka B. a) b) Minimální přídavek na opracování vztaženo na poloměr nebo polovinu šířky tyče
[mm] Kruhové [mm] Pravoúhlé [mm]
20<D nebo B<50 2 2,5
50<D nebo B<100 3 3,5
100<D nebo B<200 4 4,5
200<D nebo B<300 6 6,5
300<D nebo B<400 7 7,5
400<D nebo B<500 9 9,5
500<D nebo B<650 11 11,5

a) U pravoúhlých tyčí se považuje za šířku delší rozměr průřezu.

b) Přídavek na opracování se vztahuje na stěnu.

Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3

Upozornění popřípadě používání této specifikace

U kruhových tyčí volíme jako výchozí rozměr pro stanovení přídavku na opracování průměr.

U pravoúhlých tyčí můžeme variantně jako výchozí rozměr pro stanovení přídavku na opracování volit výšku nebo šířku.

Příklad (vysvětlení pro pravoúhlé tyče)

Materiál: EN-GJL-250

Rozměry: Pravoúhlá tyč 130 x 90 x 3150

Šipka Minimální přídavky na opracování

Šipka Šířka 130 x 4,5 mm na stěnu

Šipka Výška 90 mm = 3,5 mm na stěnu

Obrázek 4

Kontinuálně lité tyče z litiny s kuličkovým grafitem

5.1 Pevnost v tahu / tvrdost HBW

Značka materiálu Průměr tyče D Rp02 Rm A Tvrdost HBW a) Značka materiálu
Zkrácená značka Číselná značka [mm] Min. [MPa] Min. [MPa] [%] Zkrácená značka Číselná značka
EN-GJS-350-22C-LT 5.3120 20<D≤60 220 350 22 110 150
60<D≤120 210 330 18
120<D≤400 200 320 15
EN-GJS-350-22C-RT 5.3121 20<D≤60 220 350 22 110 150
60<D≤120 220 330 18
120<D≤400 210 320 15
EN-GJS-350-22C 5.3122 20<D≤60 220 350 22 110 150
60<D≤120 220 330 18
120<D≤400 210 320 15
EN-GJS-400-18C-LT 5.3123 20<D≤60 240 400 18 130 180
60<D≤120 230 380 15
120<D≤400 220 360 12
EN-GJS-400-18C-RT 5.3124 20<D≤60 250 400 18 130 180
60<D≤120 250 390 15
120<D≤400 240 370 12
EEN-GJS-400-18C 5.3125 20<D≤60 250 400 18 130 180
60<D≤120 250 390 15
120<D≤400 240 370 12
EN-GJS-400-15C a) 5.3126 20<D≤60 250 400 15 130 180
60<D≤120 250 390 14
120<D≤400 240 370 11
EN-GJS-500-14C a) b) 5.3129 20<D≤60 400 500 14 180 220
60<D≤120 390 480 12
120<D≤400 360 470 10
EN-GJS-500-7C a) 5.3203 20<D≤60 320 500 7 150 240
60<D≤120 300 450 7
120<D≤400 290 420 5
EN-GJS-600-3C a) 5.3204 20<D≤60 370 600 5 200 290
60<D≤120 360 600 3
120<D≤400 340 550 2
EN-GJS-700-2C a) 3.3203 20<D≤60 420 700 2 235 310
60<D≤120 400 700 2
120<D≤400 380 650 1

a) V závislosti na technologii výroby mohou tyto materiály obsahovat malé množství cementitu.

b) Feritická litina s kuličkovým grafitem zpevněná směsnými krystaly.

c) Zaručené tvrdosti HWB jsou odchylné od DIN-EN-16482.

5.2 Rázová práce EN-GJS-400-18C-LT a RT

Značka materiálu Rozměry Rázová práce Rázová práce
Průměr [D], výška[H] šířka [B] Minimální hodnoty při -20°C ±2°C Minimální hodnoty při -23°C ±5°C
[mm] Průměr ze třech zkoušek [J] Jednotlivá zkouška [J] Průměr ze třech zkoušek [J] Jednotlivá zkouška [J]
EN-GJS-400-18C-LT 20<D≤120 12 9 - -
120<D≤400 10 7 - -
EN-GJS-400-18C-RT 20<D≤120 - - 14 11
120<D≤400 - - 12 9

5.3 Rázová práce EN-GJS-350-22C-LT a RT

Značka materiálu Rozměry Rázová práce Rázová práce
Průměr [D], výška[H] šířka [B] Minimální hodnoty při -20°C ±2°C Minimální hodnoty při -23°C ±5°C
[mm] Průměr ze třech zkoušek [J] Jednotlivá zkouška [J] Průměr ze třech zkoušek [J] Jednotlivá zkouška [J]
EN-GJS-350-22C-LT 20<D≤120 12 9 - -
120<D≤400 10 7 - -
EN-GJS-350-22C-RT 20<D≤120 - - 17 14
120<D≤400 - - 14 11

5.4 Doplňkové informace: Modul pružnosti

Značka materiálu Teplota zkoušky Rp02 a) Rm a) A a) Modul pružnosti E b) Lomová houževnatost KI a) b)
[°C] Min. [MPa] Min. [MPa] [%] GN/m2 MPa*m½
EN-GJS-400-18C-LT RT 256 372 22,5 169 43,7
-20 277 397 19,5 170 x
EN-GJS-400-18C RT 300 424 26,0 170 50,3
-20 330 453 23,5 172 x
EN-GJS-500-7C RT 354 533 15,0 177 41
-20 382 558 16,0 178 x
EN-GJS-500-14C RT 391 504 19,5 173 46,5
-20 421 535 20,5 175 x
EN-GJS-600-3C RT 448 782 7,0 166 23,3(KIC)
-20 473 753 3,0 167 x

a) Střední hodnota ze třech měření

b) Střední hodnota z pěti měření

c) Zkoušeno dle ISO 12135 na zkušebním tělese SE (B) 10

6.1 Základní struktura

Značka materiálu Základní struktura
EN-GJS-350-22C-LT Feritická
EN-GJS-350-22C-RT Feritická
EN-GJS-350-22C Feritická
EN-GJS-400-18C-LT Feritická
EN-GJS-400-18C-RT Feritická
EN-GJS-400-18C Feritická
EN-GJS-400-15C) Feritická
EN-GJS-500-14C) a) b) Feritická
EN-GJS-500-7C) a) Feriticko-perlitická
EN-GJS-600-3C a) Perliticko-feritická
EN-GJS-700-2C a) Převážně perlitická

a) V závislosti na technologii výroby mohou tyto materiály obsahovat malé množství cementitu.

b) Zpevněné směsné krystaly feritické litiny s kuličkovým grafitem.

6.2 Vyloučený grafit hodnocený dle normy DIN EN ISO 945

Umístění zkoušky Rozměr tyče Tvar grafitu
Okraj Všechny >80 % tvar VI - V
Střed H nebo D≤100 >95 % tvar VI - V
Střed H nebo D>100D≤150 >95 % tvar VI - V
Střed H nebo D>150 >90 % tvar VI - V

Grafit tvaru I a II není přípustný v celém průřezu.

Grafit tvaru III je přípustný do 5% v celém průřezu.

Grafit tvaru IV je u pravoúhlých, popř. kruhových tyčí s D > 150 přípustný do 10 % uprostřed.

6.3 Matrice lkg

Značka materiálu Podíl perlitu [%]
Okraj Střed
EN-GJS-350-22C-LT ≤10 ≤10
EN-GJS-350-22C-RT ≤10 ≤10
EN-GJS-350-22C ≤10 ≤10
EN-GJS-400-18C-LT ≤10 ≤10
EN-GJS-400-18C-RT ≤10 ≤10
EN-GJS-400-18C ≤10 ≤10
EN-GJS-400-15C) ≤10 ≤10
EN-GJS-500-14C) a) b) ≤10 ≤10
EN-GJS-500-7C) a) >10 >20≤80
EN-GJS-600-3C a) >10 >60
EN-GJS-700-2C a) >10 >80

a) V závislosti na technologii výroby mohou tyto materiály obsahovat malé množství cementitu.

b) Zpevněné směsné krystaly feritické litiny s kuličkovým grafitem.

6.4 Chemické složení

Pro chemické složení platí interní předpisy výrobce.

7.1 Všeobecné tolerance (odchylky)

Průměr [D] / výška [H/] / šířka [B/] Tolerance
[mm] [mm]
≤100 ± 1,0
>100≤150 ± 1,5
>150≤300 ± 2,0
>300 ± 3,0

7.2 Rovinnost

Délka [mm] Maximální odchylka od jedné přímky [mm]
V litém stavu Žíhané
1000 2 3
2000 4 6
3000 6 9

Příklad:

Rovinnost obrázek

7.3 Ovalita a vypouklost

Průměr [D] / výška [H/] / šířka [B/] Maximální přídavek na ovalitu (kruhové tyče) Maximální přídavek na vypouklost (obdélníkové tyče)
[mm] [mm] [mm]
20<D≤50 x 5
50<D≤100 2 7
100<D≤200 3 10
200<D≤300 4 12
300<D≤400 5 15
D>400 Dle dohody

Příklad:

Ovalita

Ovalita

Vypouklost

Vypouklost
Průměr tyče D nebo šířka B a) Minimální přídavek na opracování vztaženo na poloměr nebo polovinu šířky tyče
[mm] Kruhové [mm] Pravoúhlé [mm]
20<D nebo B<50 3 3,5
50<D nebo B<100 4 4,5
100<D nebo B<200 5 5,5
200<D nebo B<300 7 7,5
300<D nebo B<400 8 8,5
400<D nebo B<500 10 10,5
500<D nebo B<650 12 12,5

a) U pravoúhlých tyčí se považuje za šířku delší rozměr průřezu.

Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3

Upozornění popřípadě používání této specifikace

U kruhových tyčí volíme jako výchozí rozměr pro stanovení přídavku na opracování průměr.

U pravoúhlých tyčí můžeme variantně jako výchozí rozměr pro stanovení přídavku na opracování volit výšku nebo šířku.

Příklad (vysvětlení pro pravoúhlé tyče)

Materiál: EN-GJS-400-15C

Rozměry: Pravoúhlá tyč 130 x 90 x 3150

Šipka Minimální přídavky na opracování

Šipka Šířka: 130 x 5,5 mm na stěnu

Šipka Výška: 90 mm = 34,5 mm na stěnu

Pravoúhlé tyče

9.1 Vady povrchu

Obruče a stupňovité přesahy vzniklé při výrobě jsou přípustné pouze v rozsahu přídavků na opracování.

9.2 Nehomogenita

Makroskopické viditelné vady, které se objevily po opracování a jsou funkčně neškodné není možné reklamovat.