< Zpět na předchozí stránku

Služby / Technická podpora

Technická podpora

Technická podpora slévárnám

Máte problémy s kvalitou odlitků, dodacími termíny a výrobními náklady? Pomůžeme Vám je vyřešit.

Navrhujeme komplexní technologii výroby odlitků z ocelí a litin u nových i probíhajících zakázek.

Zhotovujeme 3D data pro výrobu modelového/modelových zařízení na CNC strojích, pomocí 3D tisku.

Provádíme simulace odlévání a tuhnutí odlitků, návrhy vtokových soustav, návrhy nálitkování.

Navrhujeme opatření pro zvýšení využití tekutého kovu a snížování nákladů na výrobu odlitků.

Zjišťujeme příčiny vzniku slévárenských vad odlitků a navrhujeme opatření k jejich odstranění

Provádíme školení pracovníků sléváren v oblasti obchodu, technologie a metalurgie výroby odlitků z ocelí a litin.

Technická podpora zákazníků sléváren

Máte problémy s kvalitou odlitků? Pomůžeme Vám je vyřešit.

Zhotovujeme 3D data obrobků a odlitků, posuzujeme konstrukci odlitků ze slévárenského pohledu navrhujeme slévárensky vhodná řešení.

Konzultujeme a navrhujeme technicko přejímací podmínky odlitků, způsob a četnost kontroly odlitků z ocelí a litin.

Návrhy TPP koncipujeme tak, aby odpovídaly požadavkům na odlitek, neúměrně nezvyšovaly výrobní náklady a byly technicky i právně jasné.

Konzultujeme výběr materiálů a tepelné zpracování odlitků z ocelí a litin.

Spolupracujeme s odběrateli při odstraňování vad odlitků z titulu vadné struktůry, špatných mechanických vlastností, vnitřní jakosti a povrchu odlitků.

Spolupracujeme s odběrateli odlitků při řešení technicko-obchodních problémů s dodávkami odlitků.

Navrhujeme opatření pro snižování hmotnosti odlitků, snížení výrobních nákladů ve slévárně, zvýšení využití tekutého kovu.

Navrhujeme opatření pro snížení ceny odlitků výrobních nákladů ve slévárně.

V případě neúspěšného jednání s výrobcem odlitků dodáme odlitky v odpovídající kvalitě a reálné ceně.

Kvalita technické podpory je podpořena:

Vysokou profesní odborností společníků i zaměstnanců firmy.

Dlouholetými zkušenostmi společníků a zaměstnanců s řízením výroby odlitků, technickou přípravou výroby odlitků a obchodem s odllitky.

Mnohaletými zkušenostmi se simulačním programem NovaFlow & Solid, který simuluje plnění formy, tuhnutí odlitků a předpovídá výskyt vnitřních vad odlitků atd.

Simulačním programem NovaFlow & Solid, který je podporován programem Microsoft Windows.

Prací ve vždy nejnovější verzi konstrukčního programu SOLIDWORKS Professional s pravidelnými školeními v jeho ovládání.

Termickou analýzou ATAS firmy NovaCast a její internetovou modifikací TERMIT vyvinutou firmou METOS.

Metodickou podporou od firmy SORELMETAL ® v oblasti výroby litin s kuličkovým grafitem.