< Zpět na předchozí stránku

Služby / Technická podpora

Technická podpora

Technická podpora slévárnám

Máte problémy s kvalitou odlitků, dodacími termíny a výrobními náklady? Pomůžeme Vám je vyřešit.

Navrhujeme komplexní technologii výroby odlitků z ocelí a litin u nových i probíhajících zakázek.

Zhotovujeme 3D data pro výrobu modelového zařízení (3D data maket jader, 3D data pro rapid prototyping, 3D data modelů, 3D data odlitků).

Provádíme simulace odlévání a tuhnutí odlitků, návrhy vtokových soustav, návrhy nálitkování.

Navrhujeme opatření pro zvýšení využití tekutého kovu a snížování nákladů na výrobu odlitků.

Zjišťujeme příčiny vzniku slévárenských vad odlitků a navrhujeme opatření k jejich odstranění

Provádíme školení pracovníků sléváren v oblasti obchodu, technologie a metalurgie výroby odlitků z ocelí a litin.

Technická podpora zákazníků sléváren

Máte problémy s kvalitou odlitků? Pomůžeme Vám je vyřešit.

Zhotovujeme 3D data obrobků a odlitků, posuzujeme konstrukci odlitků ze slévárenského pohledu navrhujeme slévárensky vhodná řešení.

Konzultujeme a navrhujeme technicko přejímací podmínky odlitků, způsob a četnost kontroly odlitků z ocelí a litin.

Návrhy TPP koncipujeme tak, aby odpovídaly požadavkům na odlitek, neúměrně nezvyšovaly výrobní náklady a byly technicky i právně jasné.

Konzultujeme výběr materiálů a tepelné zpracování odlitků z ocelí a litin.

Spolupracujeme s odběrateli při odstraňování vad odlitků z titulu vadné struktůry, špatných mechanických vlastností, vnitřní jakosti a povrchu odlitků.

Spolupracujeme s odběrateli odlitků při řešení technicko-obchodních problémů s dodávkami odlitků.

Navrhujeme opatření pro snižování hmotnosti odlitků, snížení výrobních nákladů ve slévárně, zvýšení využití tekutého kovu.

Navrhujeme opatření pro snižení ceny odlitků výrobních nákladů ve slévárně, zvýšení využití tekutého kovu.

V případě neúspěšného jednání s výrobcem odlitků dodáme odlitky v odpovídající kvalitě a reálné ceně.

Kvalita technické podpory je podpořena:

Vysokou profesní odborností společníků i zaměstnanců firmy.

Dlouholetými zkušenostmi společníků a zaměstnanců s řízením výroby odlitků, technickou přípravou výroby odlitků a obchodu s odllitky.

Detailní znalostí ovládání simulačního programu NovaFlow & Solid, který simuluje plnění formy, tuhnutí odlitků, zjišťování vnitřních vad odlitků atd.

Simulačním programem NovaFlow & Solid, který je podporován programem Mikrosoft Windows Profesionál 64 bitů RAM 8GB.

Modelářským programem SolidWorks a detailní znalost práce s tímto programem.

Termickou analýzou ATAS firmy NovaCást a její internetovou modifikací TERMIT vyvinutou firmou METOS.

Metodickou podporou od firmy SORELMETAL ® v oblasti výroby litin s kuličkovým grafitem.