< Zpět na předchozí stránku

Slévárenské suroviny / Wire

Wire logoZástupce

Plněný profil

Plněné profily, jak pro potřeby sléváren grafitických litin, tak i oceláren ve všech standardních průměrech a formách balení.

Wire cívky Wire plnička

Výrobce

Wire d.o.o.,

Limbuška cesta 2, Sl - 2341 Limbuš, Slovinsko

http://www.wire.si/ Wire sídlo firmy

Plněný profil

Tabulky plněných profilů WINOD a WINOC

Přesné chemické složení Vám sdělíme na dotaz.

WINOD – FeSiMg modifikační plněný profil pro výrobu litin s kuličkovým grafitem
Typ Průměr (mm) Použití
WLS 1325, WLS 0325 13

9

Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg. Toto klasické složení náplně zabezpečuje klidný průběh reakce, dobré využití Mg společně s nízkou cenou zpracování. Tento plněný profil je zvláště vhodný pro modifikaci syntetických taveb vedených na indukčních pecích s obsahem síry nižším jak 0,025%.
WLS 0225 13 Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg. Toto klasické složení náplně zabezpečuje klidný průběh reakce, dobré využití Mg společně s nízkou cenou zpracování. Tento plněný profil je zvláště vhodný pro modifikaci syntetických taveb vedených na indukčních pecích s obsahem síry nižším jak 0,025%.
WLS 3325 13

9

Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg. Tento typ náplně zabezpečuje klidný průběh reakce a dobré využití Mg. Tekutý kov zpracovaný tímto plněným profilem vykazuje sníženou tendenci k tvorbě staženin. Plněný profil je primárně určen pro zpracování syntetických taveb a taveb s vysokým podílem ocelového šrotu vedených v indukčních pecích o obsahu síry do 0,030%.
WLS 0316, WLS 1316 13 Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg. Toto klasické složení zabezpečuje klidný průběh reakce, dobré využití Mg společně s nízkou cenou zpracování. Tento plněný profil je zvláště vhodný pro modifikaci syntetických taveb vedených v indukčních pecích s obsahem síry nižším jak 0,02%.
WLS 3316 13 Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg. Tento typ náplně zabezpečuje výrazně klidný průběh reakce a dobré využití Mg. Tento plněný profil je zvláště vhodný pro modifikaci syntetických taveb vedených na indukčních pecích. Tento materiál vykazuje také dobré výsledky při modifikaci tekutého odsířeného kovu z kupolových pecí s obsahem síry nižším jak 0,02%.
WHS 1525 13

9

Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg. Složení náplně zabezpečuje klidný průběh reakce a dobré využití Mg. Použitím tohoto materiálu dojde k vytváření malého množství suché strusky, která se dobře odděluje od hladiny tekutého kovu a nepoškozuje vyzdívku pece. Tento plněný profil je zvláště vhodný pro neodsířenou litinu z kupolové pece s počátečním obsahem síry pohybujícím se v rozmezí 0,025 – 0,070%.
WINOD - Plněné profily pro modifikaci litin s náplní na bázi kovového Mg
Typ Průměr (mm) Použití
W Mg mix 3051 9 Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSi a kovového Mg. Vysoký obsah Mg zaručuje vysoké využití a minimální cenu zpracování.
W Mg mix 1430 13 Složení náplně plněného profilu je tvořeno slitinou FeSiMg a kovového Mg. Tento plněný profil je vhodný pro zpracování tekutého kovu s nízkým obsahem síry z indukčních pecí. Tento profil vyniká extrémně nízkou cenou zpracování.
W Mg 13

9

Složení náplně plněného profilu je tvořeno granulemi Mg. Tento plněný profil je vhodný pro velkoobjemové zpracování s vysokou frekvencí opakování. Správným výběrem průměru profilu a tloušťky obalového plechu se docílí optimálních výsledků zpracování.
WINOC - Plněný profil pro očkování litin s náplní na bázi FeSi
Typ Průměr (mm) Použití
WISTRON 13

9

Náplň plněného profilu na bázi FeSiSr efektivně snižuje sklon k přechlazení. Tento typ plněného profilu je vhodný pro zpracování taveniny s relativně vysokým až středně vysokým obsahem síry. Použití tohoto očkovacího plněného profilu je limitován. Efektivně ho lze použít tam, kde litina s kuličkovým grafitem není zpracována předslitinami s obsahem kovů vzácných zemin s obsahem (Ce).
WIAL 13

9

Plněný profil s náplní očkovadla na bázi FeSiAl, které je dobře známé pro svůj silný grafitizační účinek. Nyní je tento typ očkovacího profilu široce využíván zejména pro očkování tenkostěnných odlitků vyráběných z litiny s kuličkovým grafitem.
WILAN 16

13

Plněný profil s nově vyvinutou náplní očkovadla na bázi Ba a La. Tento typ očkovadla zvyšuje počet nodulí u litin s kuličkovým grafitem a zároveň snižuje tendenci k tvorbě staženin.
WINBAR 13

9

Plněný profil s náplní očkovadla na bázi Ba. Tento typ očkovadla úspěšně snižuje tvorbu cementitu u litin jak s lupínkovým grafitem, tak i u litin s kuličkovým grafitem. V porovnání s ostatními očkovadly zajišťuje očkovadlo na bázi Ba tvorbu velkého počtu nukleačních zárodků ihned po aplikaci do taveniny. Odeznívání těchto zárodků je pomalejší než u jiných typů očkovadel. Tento typ očkovadla se doporučuje jako primární očkovadlo u dvoustupňového systému očkování. Zároveň se s výhodou používá při očkování silnostěnných odlitků.
WINIT 13

9

Plněný profil s klasickou náplní očkovadla na bázi Zr-Mn. Tento typ očkovadla je nejúčinnější při očkování litin bohatých na N2, s nízkým obsahem síry. S výhodou se tohoto očkovacího profilu využívá i u silnostěnných odlitků vyrobených z litiny s kuličkovým grafitem.