< Zpět na předchozí stránku

Stroje a zařízení / FTA

FTA logoČeský výrobek

Termická analýza grafitických litin

Systém je určený pro jednoduché a efektivní měření metalurgické kvality tekutého kovu litin a určení uhlíkového ekvivalentu, teplot likvidu, eutektické teploty a teploty solidu. Jedná se o uživatelsky přívětivé řešení určené hlavně pro provozní podmínky v metalurgických provozech nenáročné na obsluhu. Obsluha systému spočívá pouze ve výměně kelímků. Výstupem je naměřená křivka s určeným uhlíkovým ekvivalentem (CEL), na základě které si obsuha může vytvořit závěr o kvalitě zkoušeného kovu a navrhnou řešení na zlepšení v případě, že je to zapotřebí. Do systému je možně zapojit až 6 modulů pro sběr dat, které komunikují nezávisle po interní WIFI síti. Toto řešení umožňuje propojit i vzdálené měřící body, bez nutnosti složitě instalovat kabelové propojení s řídícím modulem.

Výhody systému FTA

 • řízení výroby podle uhlíkového ekvivalentu
 • vyšší přesnost - dochází ke zúžení oblasti uhlíkového ekvivalentu a tím i ke stabili-zaci metalurgické kvality tekutého kovu a pevnostních charakteristik
 • řízení vsázky s jasnou a okamžitou odezvou
 • kontrola míry naočkování tekutého kovu
 • rychlost měření a kontrola přímo v provoze
 • obsluhu běžně zvládne obsluha na tavírně
 • pomocí kelímků bez teluru se měří skutečný grafitický stav taveniny
 • zkrácená analýza určená pro měření na peci, výsledek do 1,5 min.
 • kontrola vlivu očkovadla na daný materiál
 • dosahovaná přesnost termické analýzy FTA
  • - podeutektická litina ± 0,02%
  • - nadeutektická litina ± 0,03%

Softwarové rozhraní:

Software FTA

Termická analáza FTA rychle a přehledně zobrazuje na jedné obrazovce všechny připojené kanály. Veškerá nastavení a komunikace je v českém jazyce.

Hardwarové řešení:

Řídící modul (kat. č. FTA_01_RM_01)

FTA 01
 • Je srdcem celého systému. Jeho součástí je počítač s programem, který se stará o vyhodnocení každé křivky, WIFI komunikaci se všemi aktivními moduly pro sběr dat, ukládání a shromžďování naměřených dat. Tato data lze následně vydohnocovat či zpětné prohlížet a zálohovat. Na dotykovém displeji se zobrazují aktuální stavy a výsledky meření všech modulů pro sběr dat. Celý modul lze snadno připevnit, jak k vodorovné, tak i svislé ploše. Napájení 220V/50Hz, rozměry š/v/h 300/220/100 mm.

Modul pro sběr dat (kat. č. FTA_02_SD_01)

FTA 02
 • Tento modul se stará o měření dat na jednom kanále. Analogová data, přicházející z termočlánku pripojeného kelímku se v přístroji převádí na digitální data, která se přenáší pomocí WIFI připojení do řídícího modulu. Pro zvýšení dosahu WIFI signálu je možné k této jednotce připojit anténu. Na čelní straně modulu je malý stavový displej a diody. K tomuto modulu je možné připojit i externí diplej, který zobrazuje hodnotu uhlíkového ekvivalentu (CEL). Propojovací kabel kompenzačního vedení je osazen konektorem (F) (kat. č. 611.003). Celý modul lze připevnit ke kovovým plochám pomocí vestavěných magnetů, nebo přišroubovat. Napájení 220V/50Hz, rozměry š/v/h 100/150/55 mm (bez antény).

Držák kelímků (kat. č. FTA_03_DR_01)

FTA 03
 • Držák kelímků s paticí pro klasické čtvercové kelímky jak bez teluru, s telurem tak s telur+síra. Držák se připojuje k modulu pro sběr dat pomocí konektoru (M) (kat. č. 611.002). Pro správnou funkci přístroje je zapotřebí udržovat kontakty patice vždy čisté. Patice kelímků (kat. č. 611.006) je výměnná.

Externí displej (kat. č. FTA_05_ED_01)

FTA 04
 • Displej zobrazuje hodnotu uhlíkového ekvivalentu (CEL). Připojuje se k modulu pro sběr dat. Je zapotřebí tehdy, pokud obsluha potřebuje znát hodnotu uhlíkového ekvivalentu (CEL) v místě měření, které může být někdy značně vzdálené od umístění řídícího modulu. Napájení 220V/50Hz, rozměry š/v/h mm

Kelímky (kat. č. 612.001 bez Te) / (kat. č. 612.002 s Te) / (kat. č. 612.015 s Te + S)

Kelímky
 • Zkušební kelímky - Beztelurové, telurové a telur+síra kelímky pro termickou analýzu s termočlánkem typu "K". Spotřební materiál.

Galerie